บ้านทุกหลังออกแบบให้มีจุดเด่น ด้วยรูปแบบการจัดวางตำแหน่งทุกห้องให้สามารถมองเห็นสวนหลังบ้าน ผสมผสานอย่างลงตัว

พร้อมทางเดินหลังบ้านสู่สวนสีเขียว เติมพลังความสุข ใกล้ชิดท่ามกลางธรรมชาติด้วยสวนสวย แค่เอื้อม

แบบบ้านภาพถ่ายโครงการ